Icon close
Gifts Boek nu

Privacyverklaring Hotel Astoria

1. Inleiding

De directie van Hotel Astoria De Haan hecht veel belang aan uw persoonsgegevens. Het is voor ons van het grootste belang dat elke verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt met inachtneming van de privacy van het individu. Om die reden doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat elke verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”) en andere toepasselijke wetgeving.

Deze privacyverklaring (de “Verklaring”) is van toepassing op persoonsgegevens van gasten, klanten en leveranciers en alle andere personen die geregistreerd kunnen zijn via onze IT-systemen (zoals reserveringssystemen), website, apps, getrouwheidsprogramma’s of die we ontvangen via reisagentschappen, boekingssites en dergelijke.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Hotel Astoria De Haan
Leopoldlaan 7
8420 De Haan
VAT: BE 0738 544 241
info@hotelastoria.be

2. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Afhankelijk van de situatie verzamelen wij informatie rechtstreeks van u of via andere bronnen.

Van u
Wanneer u ons contacteert in verband met een reservering of om een hotelreservering te maken, als u speciale verzoeken hebt in verband met uw bezoek of als u gebruikmaakt van de sociale media die wij aanbieden, verzamelen en verwerken wij de informatie die u ons meedeelt. Deze informatie kan gevoelige persoonsgegevens, zoals informatie over allergieën, bevatten.

Van andere bronnen
Wanneer iemand een reservering maakt voor u, verwerken wij die persoonsgegevens over u.

Soms ontvangen wij ook persoonsgegevens van derde partijen (waaronder andere ondernemingen van onze groep) waarmee wij zaken doen of die leveranciers zijn van ons.

Daarnaast kunnen wij of een derde partij, voor zover de wet het toestaat, in bepaalde omstandigheden gebruikmaken van trackinginstrumenten (zoals cookies) om informatie te verzamelen over u. Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website is te vinden in het cookiebeleid.

3. Wat zijn Cookies

Er bestaan diverse varianten, zoals o.m.:

 • Sessiecookies of tijdelijke cookies, die zeer kort na je bezoek automatisch gewist;
 • Technische cookies, die je taalvoorkeur kunnen bijhouden;
 • Tracking cookies, die je gedrag op de website volgen en bijhouden;
 • Sociale cookies, die gelinkt zijn aan sociale media.
 • De cookies worden geplaatst door de server van de website, dan wel door een partner van de website.

De server van de website kan alleen de eigen cookies lezen die geplaatst werden en heeft geen toegang tot de rest van de informatie die op uw pc, laptop, tablet of gsm staat.

Een cookie stelt de server in staat om de pc te identificeren bij een volgend bezoek en zo bijvoorbeeld de er in opgeslagen voorkeurinstellingen automatisch weer te geven.

Het gebruik van cookies is vooral ingegeven in het voornemen om de gebruikservaring bij een volgend bezoek aan de website te gaan verbeteren.

Meer informatie i.v.m. cookies kan u terugvinden op de volgende website: https://www.aboutcookies.org

4. Uw rechten i.v.m. cookies

Artikel 129 van de Wet van 13.06.2005 betreffende de elektronische communicatie (B.S. 20.06.2005) regelt het gebruik van cookies.

Conform de Belgische wetgeving kunnen cookies pas op uw computer geïnstalleerd worden nadat u voorafgaandelijk hierover duidelijk geïnformeerd werd en hiertoe de toestemming heeft gegeven.

Deze regel is niet van toepassing op cookies die essentieel zijn voor het tot stand brengen van de communicatie (technische opslag van informatie) of om diensten te kunnen leveren die door de gebruiker specifiek gevraagd zijn en het gebruik van cookies hiervoor strikt noodzakelijk is.

Concreet

We wensen er u op te wijzen dat de meeste webbrowsers standaard het merendeel van de cookies automatisch op uw computer of mobiel apparaat installeren.

U kan uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer er een cookie wordt geplaatst of dat de installatie van cookies geweigerd wordt.

Reeds geïnstalleerde cookies kan u ook steeds wissen.

Het wissen of weigeren van cookies kan zijn invloed hebben op de gebruikservaring en kan mogelijks er toe leiden dat bepaalde pagina’s van de website niet of minder goed functioneren.

Belangrijk

Het doorklikken naar andere plaatsen van de website, wordt aanzien als een onbetwistbare goedkeuring met het gebruik van cookies en de cookie-policy.

De eerder verleende goedkeuring kan ook altijd worden ingetrokken.
Er worden op deze website enkel cookies gebruikt van betrouwbare partners.

Mocht u om een of andere reden iets verdachts opmerken dan verzoeken wij u hierover ons te willen contacteren.

5. Welke cookies worden gebruikt op deze website?

Sessie/noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om de website of bepaalde onderdelen ervan te kunnen bezoeken.

Technische/functionele cookies
Deze cookies zorgen voor een meer gepersonaliseerde surfervaring en zullen het aangenamer maken om onze website te bezoeken.

Tracking/third party cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om na te gaan hoe de bezoeker de website raadpleegt. Het uiteindelijke doel is om de diensten te kunnen verbeteren. Cookie controle kan je hier uitvoeren.

Gebruikers die niet willen dat hun gegevens worden gerapporteerd door Google Analytics, kunnen gebruik maken de Google Analytics Opt-out Browser Add-On

Zie ook de privacy policy van google op: https://privacy.google.com

In bepaalde omstandigheden verwerken wij persoonsgegevens over u die afkomstig zijn van openbare bronnen, zoals sociale media. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een review over ons hotel plaatst op een website.

Wanneer wij van andere bronnen persoonsgegevens over u ontvangen, zullen wij u hierover informeren in overeenstemming met de AVG.

Verschillende types van verwerkingsactiviteiten

Informatie over gasten
Type van persoonsgegevens

 • contactinformatie (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres),
 • demografische informatie (zoals leeftijd, geslacht en taal),
 • verblijfsinformatie die gevoelige persoonsgegevens kan bevatten, zoals informatie over allergieën,
 • betalingsinformatie (zoals creditcardnummer),
 • bedrijfsinformatie,
 • informatie over uw (vorige) reserveringen (bijvoorbeeld bezoeken in het verleden, datum van aankomst, datum van vertrek),
 • informatie (bijvoorbeeld feedback over onze hotels en diensten) die u ons gestuurd heeft (bijvoorbeeld door deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek).

Wettelijke basis voor de verwerking:

 • uw toestemming (wanneer wij die hebben gevraagd en u die hebt gegeven),
 • de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of de maatregelen op uw verzoek om een overeenkomst te kunnen sluiten (bijvoorbeeld in het kader van een reservering),
 • een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de wettelijke verplichting voor hotelaanbieders om hotelgasten te registreren),
 • ons gerechtvaardigd belang. We hebben bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang om onze gasten over hun verblijf te bevragen zodat wij onze diensten steeds kunnen verbeteren. Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang zorgen we er voor dat er een evenwicht is tussen onze belangen en uw rechten en vrijheden.

Doeleinde

Om u de diensten en producten te bieden die u hebt gevraagd (bijvoorbeeld in samenhang met een reservering), om onze diensten te evalueren en te verbeteren en om onze wettelijke verplichtingen na te komen (bijvoorbeeld om hotelgasten te registreren).

Informatie over contactpersonen
Type van persoonsgegevens: contactdetails zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Wettelijke basis voor de verwerking
Onze contractuele relatie of onze gerechtvaardigde belangen – wij gebruiken uw gegevens op een manier die u redelijkerwijze kunt verwachten en die een minimale impact heeft op uw privacy (of als er een dwingende noodzaak is voor de verwerking) en uitsluitend in overeenstemming met het doeleinde. Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang zorgen we er voor dat er een evenwicht is tussen onze belangen en uw rechten en vrijheden.

Doeleinde
Wij verwerken persoonsgegevens voor het beheer van de leveranciersrelatie, voor contacten in uiteenlopende aangelegenheden, facturatie en marketing (indien van toepassing) of om op andere manieren met u en uw onderneming te communiceren.

6. Sociale media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter, Linkedin, Facebook en Google+. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacy verklaringen van Twitter, LinkedIn, Facebook en Google+ om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Email

Type van persoonsgegevens
Naam, e-mailadres, telefoonnummer en alle andere persoonsgegevens die u ons doorstuurt via e-mail.

Wettelijke basis voor de verwerking
Toestemming (wanneer wij die hebben gevraagd en u die hebt gegeven) of dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin u een partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek om een overeenkomst aan te gaan (bijvoorbeeld in samenhang met een reservering) of op grond van ons gerechtvaardigd belang. Bij verwerking op basis van gerechtvaardigd belang, zorgen we voor een evenwicht tussen onze gerechtvaardigde belangen en uw rechten en vrijheden.

Doeleinde
Om u de diensten en producten te leveren die u wenst, en om onze diensten en producten te commercialiseren en om met u te communiceren.

7. Persoonsgegevens van kinderen

Voor zover wij weten, hebben wij geen contact met kinderen jonger dan 18 jaar, noch verzamelen wij persoonsgegevens van hen zonder relevante toestemming van een ouder of voogd. Indien u meent dat wij per ongeluk dergelijke informatie hebben verzameld, kunt u contact met ons opnemen, zodat wij onmiddellijk ouderlijke toestemming kunnen vragen of de informatie kunnen verwijderen.

8. Direct marketing

Type van persoonsgegevens
Naam en e-mailadres

Wettelijke basis voor verwerking
Hotel Astoria heeft een gerechtvaardigd belang bij het verzenden van marketinginformatie aan haar klanten met betrekking tot gelijkaardige producten en diensten (bijvoorbeeld uitnodigingen voor evenementen, promoties en speciale aanbiedingen, ...). Als u onze berichten niet wenst te ontvangen, kunt u uw voorkeur kenbaar maken op het moment dat wij uw informatie verzamelen (bijvoorbeeld op het formulier dat u bij het inchecken invult). Als u geen gast of klant bent, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om u marketinginformatie te sturen over soortgelijke producten en diensten (bijvoorbeeld uitnodigingen voor evenementen, promoties en speciale aanbiedingen, ...) indien u ons uw toestemming hebt gegeven om dit te doen.

Als u toestemming hebt gegeven om marketing te ontvangen, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Als we uw gegevens voor marketingdoeleinden verwerken, hebt u bovendien het recht om op elk moment bezwaar te maken (zie hieronder voor meer informatie over uw mogelijkheden en rechten in verband hiermee). U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken door de afmeldingslinks in de relevante communicatie te gebruiken.

Doeleinde
We gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van onze diensten, evenementen en promoties.

9. Camerabewaking

Hotel Astoria maakt gebruik van camerabewaking. Camerabewaking wordt beschouwd als bijzonder gevoelig vanuit privacyoogpunt en het is van groot belang dat elke camerabewaking plaatsvindt in overeenstemming met de relevante wetgeving. De camerabeelden worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang om ons hotel en onze gasten te beveiligen en te beschermen. Het betreden van een plaats waar een pictogram aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt, wordt beschouwd als voorafgaande toestemming onder de Belgische camerawetgeving.

De camerabeelden worden verwerkt in overeenstemming met de camerawetgeving. Hotel Astoria heeft de camerabewaking aangeduid door middel van een pictogram, ze heeft de camera’s aangegeven bij de bevoegde overheid en ze heeft informatie opgenomen in een specifiek register.

Neem contact met ons op indien u meer informatie wenst over onze camerabewaking (zie contactdetails hierna).

10. Profiling

Om u, elke keer dat u ons hotel bezoekt, van een premium service te voorzien, kunnen we een profiel over u bijhouden, die informatie kan bevatten over uw eerdere verblijven (zoals hoe vaak u ons hotel bezoekt, wanneer u ons hotel de laatste keer bezocht hebt evenals financiële informatie over uw vroegere verblijven).

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om klantenservice op maat te kunnen aanbieden.

11. Jobs

Type van persoonsgegevens
De gegevens die u ons meedeelt, zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, cv, en uw motivatie. In een aantal gevallen ontvangt Hotel Astoria ook gegevens van derde partijen, zoals sociale netwerken via de welke u solliciteert, bv. LinkedIn, selectie- en wervingsbureaus, die bv. tests uitvoeren in het kader van de sollicitatie, uw eerdere werkgever, maar enkel als u ons daartoe de toestemming heeft gegeven.

Wettelijke basis van persoonsgegevens
Afhankelijk van het individuele geval, is de verwerking van uw persoonsgegevens voor wervings- en selectiedoeleinden gebaseerd op:

 • uw toestemming, bv. om uw voormalige werkgever te contacteren of om uw gegevens te delen;
 • uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, bijvoorbeeld als u ons uw (spontane) sollicitatie verzendt; of
 • op basis van ons gerechtvaardigd belang, waaronder het identificeren, screenen en evalueren van sollicitanten voor een potentiële werkgelegenheid en het bijhouden van een wervingsreserve.

Na afloop van de wervings- en selectieprocedure bewaart Hotel Astoria uw gegevens in haar wervingsreserve voor toekomstige vacatures. In de communicatie waarin wij u de beslissing over uw vacature meedelen, bieden wij u de mogelijkheid om u daartegen te verzetten.

Doeleinde
Hotel Astoria verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor wervings- en selectiedoeleinden zoals hierboven uiteengezet.

12. Wie zijn de ontvangers of de categorieën van ontvangers die de persoonsgegevens krijgen?

Om u te dienen kunnen wij uw persoonsgegevens en anonieme gegevens delen met:

 • Andere ondernemingen, zoals dienstverleners, contractspartijen en ondernemingen waarmee wij samenwerken. Hun gebruik van informatie is beperkt tot deze doeleinden en onderwerpen aan overeenkomsten waardoor ze gebonden zijn aan vertrouwelijkheid. Onze dienstverleners verzekeren ons dat alle redelijke maatregelen worden getroffen om de gegevens die zij namens ons bijhouden, te beschermen, ook al kunnen geen garanties worden geboden rond gegevensbeveiliging.
 • Derde partijen, die als gegevensverwerkers diensten verlenen aan ons (bijv. marketing dienstverleners of IT-dienstverleners).
 • Andere ondernemingen (bijv. om reserveringen te vergemakkelijken).
 • Advocaten of adviseurs.
 • Relevante autoriteiten (bijvoorbeeld in het kader van onze verplichting om gasten te registreren).
 • Analyseondernemingen kunnen toegang krijgen tot anonieme gegevens om ons te helpen begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt. Zij gebruiken deze gegevens uitsluitend namens ons. Zij delen ze niet, tenzij in geaggregeerde vorm; er worden geen gegevens van individuele gebruikers gedeeld.

Mogelijke latere verkrijgers van de onderneming: bij plannen dat een derde partij het geheel of een deel van ons bedrijf zou overnemen, kan uw informatie worden overgedragen aan de overnemer.

13. Worden gegevens overgedragen aan derde landen?

In principe geven wij geen persoonsgegevens door aan een derde land (d.i. een land buiten de EU/EER). Het is evenwel mogelijk dat dienstverleners die voor Hotel Astoria werken uw persoonsgegevens buiten de EER verwerken. Wanneer dat gebeurt, streeft Hotel Astoria ernaar om een adequaat en voldoende hoog beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te garanderen (bv. door het sluiten van de standaardbepalingen van de Europese Commissie tussen de partijen die gegevens buiten de EER verwerken - artikel 46 AVG) of dat er een ander passend rechtsinstrument voorhanden is. Indien u vragen hebt over de doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EER, of indien u een kopie wenst van de documenten, kan u een gedateerd en ondertekend verzoek zenden naar Hotel Astoria, t.a.v. de director (de contactgegevens vindt u hieronder).

14. Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is, rekening houdend met het doeleinde van de relevante verwerking. Gegevens kunnen langer worden bewaard in geval van klachten of dreigende of lopende geschillen. Onze managers zullen verzekeren dat procedures voor de verwijdering van persoonsgegevens worden gevolgd. Gelieve te noteren dat sommige wetten vereisen dat bepaalde types van informatie gedurende een welbepaalde langere periode moeten blijven bewaard. We zijn bijvoorbeeld verplicht om gegevens over hotelgasten te bewaren gedurende een periode van minimaal 7 jaar na hun verblijf. Camerabeelden houden we in principe één maand bij.

15. Welke rechten hebt u als betrokkene?

U hebt het recht op toegang tot uw gegevens, om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen de verwerking en om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist, dat de verwerking ervan wordt beperkt (een markering dat de verwerking van de persoonsgegevens moet worden beperkt tot een bepaald doel) en dat de gegevens op een IT-drager aan u moet worden overgedragen (overdraagbaarheid van de gegevens).

Hou er echter rekening mee dat sommige gegevens noodzakelijk zijn om bepaalde verplichtingen te kunnen uitvoeren, zoals betalingsinformatie, en daarom mogelijk niet worden beperkt of gewist.

U hebt ook het recht om uw toestemming in te trekken als de verwerking op toestemming is gebaseerd. Waar dit het geval is, zal dit worden vermeld als de rechtsgrondslag in de relevante secties hierboven.

Om uw rechten krachtens de AVG uit te oefenen, moet u uw verzoek, inclusief een kopie van een document dat uw identiteit bewijst, naar Hotel Astoria sturen (zie de contactgegevens hieronder). We kunnen uw verzoek niet verwerken zonder bewijs van uw identiteit.

Onderaan vindt u een meer gedetailleerde beschrijving van uw rechten als betrokkene. Noteer dat er voor de uitoefening van sommige rechten uitzonderingen of voorwaarden bestaan.

16. Het recht op inzage

U hebt het recht om inzage te verkrijgen over de persoonsgegevens die wij verwerken. Als u van dit recht gebruik wilt maken, stuurt u ons een verzoek zoals hieronder wordt beschreven.

17. Het recht op correctie

Als betrokkene hebt u het recht om te vragen dat wij onjuiste persoonsgegevens over u corrigeren. Dit betekent ook dat u als betrokkene het recht hebt om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, onder meer door een aanvullende verklaring te bezorgen. Dergelijke aanvulling houdt verband met persoonsgegevens die ontbreken en die relevant zijn rekening houdend met het doel van de gegevensverwerking.

18. Het recht op verwijdering

U hebt het recht om contact met ons op te nemen en te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd. Wij hebben het recht om verwijdering te weigeren in bepaalde gevallen, onder meer om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

19. Het recht om verwerking te bespreken

In bepaalde gevallen hebt u het recht om te vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Een beperking houdt in dat de gegevens worden gemarkeerd zodat deze in de toekomst alleen voor bepaalde beperkte doeleinden worden verwerkt. Het recht op beperking is van toepassing wanneer u van mening bent dat uw gegevens onjuist zijn en een aanpassing vergen. In deze gevallen kunt u een beperking van de verwerking aanvragen gedurende de periode waarin we de juistheid van de gegevens onderzoeken.

20. Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens

In bepaalde gevallen hebt u het recht om persoonsgegevens over u als betrokkene te ontvangen en die u ons hebt verstrekt en het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit recht is van toepassing op geautomatiseerde verwerkingen die gebaseerd zijn op uw toestemming of op een contractuele relatie met u. Dit recht is alleen van toepassing op gegevens die u zelf hebt verstrekt.

21. Het recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens als het gaat om persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang. In dat geval kunnen we de persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we een dwingende, legitieme reden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder weegt dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of tenzij de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u als betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief profilering voor zover dit verband houdt met die direct marketing.

Hebben wij uw toestemming gevraagd? Dan kunt u uw toestemming steeds herroepen!

In bepaalde omstandigheden moeten wij uw toestemming vragen om u diensten aan te bieden of uw persoonsgegevens te verwerken. Nadat wij uw toestemming hebben gekregen, verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die verband houden met gelijkaardige diensten, producten of dergelijke.

>In de volgende gevallen, onder andere, kunnen wij uw toestemming vragen:

 • Marketing activiteiten;
 • Met betrekking tot de verwerking van kindergegevens (waar we toestemming van een ouder verkrijgen);
 • Als we gevoelige persoonsgegevens verwerken (zoals allergieën).

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming voordat de toestemming was herroepen). Indien u uw toestemming zou willen intrekken, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

22. Klachten

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan de gegevensbeschermingsautoriteit bereiken op contact@apd-gba.be of via haar website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Als u echter vragen of bezwaren heeft, verzoeken we u eerst contact met ons op te nemen om ons in staat te stellen het probleem op te lossen.

23. Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om een beschermingsniveau te verzekeren dat passend is voor het risico met relevante verwerkingsactiviteit (waaronder redelijke stappen om uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking). Wij versleutelen de gegevensoverdracht op pagina‘s waar u betalingsinformatie doorgeeft. Geen enkele veiligheids- of versleutelingsmethode kan echter garanties bieden voor de bescherming van informatie tegen hackers of menselijke fouten. Wees altijd voorzichtig als u op internet actief bent.

24. Varia

U bent niet verplicht om ons informatie en persoonsgegevens over u te geven. In sommige gevallen zullen wij u echter bepaalde diensten of producten niet kunnen aanbieden als wij geen toestemming krijgen om uw persoonsgegevens te verwerken.

Contactgegevens

Hebt u vragen of maakt u zich zorgen over onze privacyverklaring of onze verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via:

Hotel Astoria De Haan
T.a.v. Dhr Dearman - Director
Leopoldlaan 7
8420 De Haan
VAT: BE 0738 544 241
info@hotelastoria.be

Close

Boek nu uw verblijf in Hotel Astoria!

Bekijk beschikbaarheid