Icon close
Gifts Boek nu

Algemene voorwaarden

 1. Annulatie

In geval van annulering minder dan 30 dagen voor aankomst wordt 100% van de verblijfskost aangerekend. Bij vroegere annulering wordt € 35 dossierkosten aangerekend. Deze annuleringscondities gelden niet voor non-refundable reserveringen.

Non-refundable reserveringen kunnen niet worden geannuleerd, noch kunnen veranderingen aangebracht worden aan deze reserveringen. Er wordt ten allen tijde 100% van de verblijfskost aangerekend.

2. Betalingen

Het verblijf wordt ten laatste op de dag van vertrek betaald, tenzij uitdrukkelijk anders werd bedongen. Op de vervaldag van onbetaalde facturen zullen deze van ambtswege, zonder voorafgaandelijk bericht 15% per jaar opbrengen, met een minimum van € 35.

Bij geschillen is enkel de rechtbank van Veurne bevoegd.

3. Reservatie

Een reserveringsaanvraag van de klant dient altijd bevestigd te worden door Hotel Astoria. Zonder de bevestiging is er geen sprake van een reservering of boeking.

4. Prijzen

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten of een duidelijk afwijkende prijs. In dit soort gevallen heeft de hotelier het recht de boeking te annuleren.

5. Informatie op website

Hotel Astoria zal redelijke inspanningen verrichten om correcte en up-to-date informatie te voorzien op onze website. Hotel Astoria kan echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van directe, indirecte of incidentele schade die volgt uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website. Hotel Astoria kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze website en eventueel onjuiste informatie op deze website.

6. Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegelaten in Hotel Astoria, tenzij anders bedongen met de directie van Hotel Astoria.

7. Aankomst

De sleutels (kaarten) worden overhandigd vanaf 15.00 uur de dag van aankomst.

Bij betaling van voorschot of opgave van kredietkaartnummer worden de kamers gegarandeerd tot 18 uur op de dag van aankomst. Indien klanten later dan 18.00 uur wensen in te checken, dienen ze dit tijdig te melden aan de receptie.

8. Vertrek - check-out

Wij vragen de kamer te verlaten op de vertrekdag voor 10.30 uur.

Na 11.00 uur en voor 12.30 uur , wordt € 25 kosten in rekening gebracht. Na 12.30 uur wordt steeds de volgende nacht in rekening gebracht.

Uitzonderingen zijn enkel mogelijk indien anders bedongen.

9. Verblijf

Bij schade aangericht door de klant, de personen die hem vergezellen, of de personen waarover hij de hoede heeft, aan de roerende en onroerende goederen van Hotel Astoria, dient de schade op eenvoudig verzoek van Hotel Astoria vergoed te worden en dit uiterlijk bij het vertrek van de klant.

Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadigingen of verlies aan/van of op het hotelterrein geparkeerde voertuigen, noch hun inhoud.

10. Rookverbod

In België geldt een algemeen rookverbod in openbare ruimtes. In navolging van deze wetgeving worden alle kamers uitsluitend verhuurd als niet-rokers kamers, inclusief alle balkons/terrassen. Bij het ontstaan of achterlaten van rookgeur in de kamer (of op een andere openbare niet-rokersplaats in het hotel), worden schoonmaakkosten en/of herstellingskosten aangerekend. Het hotel zal deze kosten berekenen op basis van de geleden hinder en schade, met een minimum van € 350.

11. Aansprakelijkheid

Hotel Astoria aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of als een gevolg avn een verblijf in ons hotel.
Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur.
De gast en de personen die hem of haar vergezellen, zijn hoofdzakelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Hotel Astoria zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden, die zich door hun toedoen in het hotel bevinden, alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben. Bij niet juist gebruik (en aldus het niet juist achterlaten van de hotelkamer) kunnen aanvullende (schoonmaak) kosten worden aangerekend.

12. Overmacht

Overmacht aan de zijde van Hotel Astoria bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Hotel Astoria, daaronder mede begrepen:

Oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

13. Klachten

Ondanks alle zorgen van Hotel Astoria, kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht hebt. U moet deze klacht ter plaatse melden, ten laatste bij uw vertrek, om Hotel Astoria in gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u uiterlijk 14 dagen na vertrek de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen per mail naar info@hotelastoria.be.

Hotel Astoria

Leopoldlaan 7 - 8420 De Haan - tel. +32 (0) 59 24 24 11
Disclaimer: foto's zijn ter illustratie, inrichting en opstelling van kamers kan verschillen. 
Reproductie of distributie van de website of de inhoud van de website voor commerciële doeleinden is verboden.

Close

Boek nu uw verblijf in Hotel Astoria!

Bekijk beschikbaarheid